Feb 11

Visoke doze vitamina D

Vitamin D je vitamin Sunca, zdravlja i života. Život na zemlji ne bi bio moguć bez Vit D. Njegova funkcija u organizmu je višestruka i jedinstvena. On je zadužen za prirodni imunitet i štiti nas od mnogih infekcija,virusnih , bakterijskih i mnogih bolesti. Učestvuje i u nastajanju stečenog imuniteta delovanjem na ćelije koje proizvode mnoga […]

Dec 18

Foto album

Foto album

Dec 17

Radijaciona sinovijektomija (RSO)

Radijaciona sinovijektomija (RSO)

Metoda izbora u lečenju hroničnih sinovitisa kod nepotpunog efekta – LMB terapije Indikacije za hemijsku sinovijektomiju Prema preporukama Evropskog udruženja za nuklearnu medicinu od 2003 god. hemijska sinovijektomija je indikovana u slučaju hroničnog sinovitisa koji ne reaguje na bazičnu terapiju u toku 6 meseci njene primene ili su potrebne česte punkcije zgloba sa aplikacijom KS […]

Dec 17

Radijaciona sinovijektomija (RS)

Radijaciona sinovijektomija (RS)

Hronično zapaljnje sinovije – sinovitis se javlja u mnogim, pre svega zapaljenskim reumatskim bolestima, a glavna je klinička odlika reumatoidnog artritisa gde dovodi do destrukcije hrskavice i subhondralne kosti. Zbog toga nastaju deformiteti obolelih zglobova sa ograničenjem funkcije što smanjuje ne samo radnu sposobnost već i životni vek bolesnika. Destruktivni sinovitis je klinička odlika i […]

Dec 17

Medicinske usluge

Medicinske usluge

Rheuma praxis – Reuma centar, reumatološki kabinet sa centrom za osteoporozu. Rana dijagnostika, prevencija i lečenje osteoporoze. Bezbedna procena rizika, brza dijagnostika, pouzdana terapija. Zdravstvene usluge Dijagnostika i lečenje reumatskih bolesti – artroze – reumatoidni artritis – ostali artritisi – sistemske bolesti vezivnog tkiva – giht Savremena dijagnostika i terapija osteoporoze – osteodenzitometrija – DXA […]

Dec 17

Milenijumski IOF test

Milenijumski IOF test

Milenijumski test IOF: International Osteoporosis Foundation Da li ste pod rizikom za osteoporozu? Proverite sami stanje svojih kostiju. Uradite Milenijumski jednominutni test i proverite da li ste pod rizikom za osteoporozu. 1. Da li je neko od vaših roditelja zadobio prelom kukaposle manjeg udarca ili pada? 2. Da li ste imali prelom posle manjeg udarca […]

Poznata i ugledna škola interne medicine - reumatologije, prof. dr Zoran V. Anđelković

Kratko u slikama

  • Foto album
  • Radijaciona sinovijektomija (RSO)
  • Radijaciona sinovijektomija (RS)
  • Medicinske usluge
  • Milenijumski IOF test