Medicinske usluge

medicinske-uslige

Rheuma praxis – Reuma centar, reumatološki kabinet sa centrom za osteoporozu. Rana dijagnostika, prevencija i lečenje osteoporoze. Bezbedna procena rizika, brza dijagnostika, pouzdana terapija.

Zdravstvene usluge

Dijagnostika i lečenje reumatskih bolesti

– artroze
– reumatoidni artritis
– ostali artritisi
– sistemske bolesti vezivnog tkiva
– giht

Savremena dijagnostika i terapija osteoporoze

– osteodenzitometrija
– DXA kičme kod dece
– DXA operisanih kukova sa protezom
– terapija posle operacije kuka
– otkrivanje ranih preloma kičmenih pršljenova

Hemijska sinovijektomija radionuklidima – rsin

Jedinstvena metoda lečenja artritisa svih zglobova kojom se sprečava nastajanje deformiteta i odlaže operativno lečenje

Kompletna internistička obrada pacijenata

Fizikalna terapija

Poznata i ugledna škola interne medicine - reumatologije, prof. dr Zoran V. Anđelković

Kratko u slikama

  • Foto album
  • Radijaciona sinovijektomija (RSO)
  • Radijaciona sinovijektomija (RS)
  • Medicinske usluge
  • Milenijumski IOF test