Milenijumski IOF test

milenijumski-iof-test

Milenijumski test
IOF: International Osteoporosis Foundation

Da li ste pod rizikom za osteoporozu?
Proverite sami stanje svojih kostiju. Uradite Milenijumski jednominutni test i proverite da li ste pod rizikom za osteoporozu.

1. Da li je neko od vaših roditelja zadobio prelom kukaposle manjeg udarca ili pada?
2. Da li ste imali prelom posle manjeg udarca ili pada?
3. Da li ste uzimali ili i dalje uzimate kortikosteroide /kortizon, pronizon …/ duže od tri meseca neprekidno?
4. Da li vam se visina smanjila više od 3 centimetra?
5. Da li redovno /neumereno/ konzumirate alkohol?
6. Da li pušite više od 20 cigareta dnevno?
7. Da li često imate proliv /zbog bolesti kao što je celijakija ili Kronova bolest/?

Samo za žene

8. Da li je menpauza bila pre 45. godine života?
9. Da li ste nekada imali izostanak ciklusa duže od 12 meseci /sem zbog trudnoće/?

Samo za muškarce

10. Da li ste ikada imali problema sa potencijom, nedostatkom libida ili druge simptome povezane sa niskim nivoom testosterona?

Ako na bilo koje od navedenih pitanja odgovorite sa DA, možete biti pod rizikom za osteoporozu, spontane prelome kuka, kičme i ekstremiteta. Potrebno je da konsultujete ašeg doktora koji će vas posavetovati o potrebnim pregledima.

Poznata i ugledna škola interne medicine - reumatologije, prof. dr Zoran V. Anđelković

Kratko u slikama

  • Foto album
  • Radijaciona sinovijektomija (RSO)
  • Radijaciona sinovijektomija (RS)
  • Medicinske usluge
  • Milenijumski IOF test