Radijaciona sinovijektomija (RSO)

radijaciona-sinovijektomija-rsoo

Metoda izbora u lečenju hroničnih sinovitisa kod nepotpunog efekta – LMB terapije

Indikacije za hemijsku sinovijektomiju

Prema preporukama Evropskog udruženja za nuklearnu medicinu od 2003 god. hemijska sinovijektomija je indikovana u slučaju hroničnog sinovitisa koji ne reaguje na bazičnu terapiju u toku 6 meseci njene primene ili su potrebne česte punkcije zgloba sa aplikacijom KS u sledećim bolestima:

1. Reumatoidni artritis
2. Spondiloartropatije / reaktivni ili psorijazni artritis/
3. Druge inflamatorne bolesti zglobova , npr. Lajmska bolest ili M.Behcet
4. Perzistentni izliv u zglobu – npr. gonartroza sa sinovitisom / osim IV Rtg stadijuma
5. Hemofilična artropatija
6. Hondrokalcinoza
7. Pigmentni vilonodularni sinovitis
8. Hronični izliv nakon aplikacije endoproteze kolena
9. Nedefinisani hronični artritis

Kontraindikacije

A. absolutne
1. Trudnoća
2. Dojenje
3. Lokalna infekcija na koži
4. Ruptura poplitealne ciste/ koleno/
B. Relativne
1. Deca i pacijenti mladji od 20 godina
2. Značajna nestabilnost zgloba sa destrukcijom kosti
3. Značajan gubitak zglobne hrskavice

Intraartikularna aplikacija radionuklida rheumatoidni arthritis

RSIN kolenog zgloba 90 Y

RSIN ručnog, ramenog i skočnog zgloba 186Re

RSIN PIF zglobova šaka 169Er

Pozitivan efekat terapije u trajanju od 3-5 god. postiže se u 65 – 80% lečenih zglobova

Intraartikularna aplikacija radionuklida osteoarthritis kolena-gonartroza

Sinovitis u 30% kolena sa gonartrozom sinvisho

Sinovijektomija, viskosuplemetacija , hondroprotekcija
Pozitivan efekat u trajanju 3-5 god.postiže se u 50-60% lečenih zglobova

Uputsvo za upućivanje pacijenta komisiji za radijacionu sinovijektomiju

1. Indikaciju za sinovijektomiju postavlja lekar specijalista intrenista, reumatolog, ortoped ili fizijatar- subspecjalista reumatolog .U sledećim indikacijama potrebno je i mišljenje:
a. Hematologa – kod hemofilične artropatije
b. Ortopeda – kod hroničnog izliva nakon ugradnje endoproteze zgloba
Za pigmentni vilonodularni sinovitis- obavezan je HP pregled sinovija
2. Pacijent se upućuje Komisiji za radijacionu sinovijektomiju – Institut za
reumatologiju u Beogradu, Resavska 69,svakog 1.i 3.ponedeljka u 13h sa dokumentacijom:
a. Uput lekara PZZ za konzilijarni pregled
b. Izveštaj ordinirajućeg specjaliste sa sledećim podacima:
– Dijagnoza, vreme početka i tok bolesti
– Primena bazične terapije/LMB/ duže od 6 meseci
– Broj intraartikularnih aplikacija KS i koje vrste
– Okvirni datum poslednje intra artikularne aplikacije KS
– Sadašnje stanje bolesti i osnovni lab. nalazi
– Komorbidna stanja
– Rtg snimak zgloba u koji treba aplikovati radionuklid / npr. kolena u 2 pravca, karlica, snimak šaka i sl./ ne starrji od 6 meseci/
– Ako je moguće uraditi UZ zgloba / pretežno kolena/
3. Po dobijanju pozitivnog mišljenja pacijent se, sa uputom izabranog lekara iz Doma Zdravlja, upućuje u Intrenistički kabinet Rheuma praxis / Prof dr Zoran Andjelković/ u Beogradu, ul. Mihaila Avramovića br 1/ tel: 011 2668 173/ gde će nakon pregleda biti obavešten o datumu sprovodjenja odobrene terapije koja se izvodi na teret fonda RZZO Srbije.
4. U slučaju sinovijektomije zglobova donjih ekstremiteta pacijent je nepokretan 48h, prevoz do kuće i kućna nega ne idu na terat fonda RZZO.

Poznata i ugledna škola interne medicine - reumatologije, prof. dr Zoran V. Anđelković

Kratko u slikama

  • Foto album
  • Radijaciona sinovijektomija (RSO)
  • Radijaciona sinovijektomija (RS)
  • Medicinske usluge
  • Milenijumski IOF test